#


Уеб Пауър ООД е интерактивна рекламна агенция, която успешно оперира на българския пазар от 2015 година.
В момента изпълнява рекламни услуги както за български, така и за международни клиенти. Предлагаме широка гама от услуги в областта на ефективния маркетинг чрез използването на множество комуникационни канали (Google Adwords, дисплейна реклама, видео, имейл маркетинг, социални медии и др.)
Големият набор от инструменти, с който разполагаме ни позволява да отговорим на нуждите на клиентите в
областта на онлайн маркетинга. Ние осигуряваме постоянно, силно и ефетивно присъствие в дигиталните медии.

1. Дисплейна реклама

Визуализацията на дисплейна реклама позволява постигането на бизнес цели чрез графична реклама. Чрез този вид реклама достигаме успешно до Вашите нови клиенти. Веднага след старта на дисплейната реклама, популярността на Вашия бранд сред целевата аудитория, се повишава.

Нека Ви видят, нека Ви запомнят, нека говорят за Вас!


2. Видео реклама

Вярваме, че видеото е един от най-силните комуникационни инструменти. Разполагаме с подходящите знания, опит,
инструменти и ресурси да разберем нуждите на клиентите и да постигнем целите, които имат.

3. Реклама в социални медии

Социалните медии са мощен интрумент за изграждане на бизнес. Поради огромното количество данни от ежедневните
услуги и действия на потребителите, можем да достигнем до точно избраните от нас групи.

4. Email маркетинг

Имейл маркетинг е форма на директен маркетинг, при която електронната поща се използва като средство за изпращане
на рекламни послания до определена целева група от потребители. Чрез този вид маркетинг компаниите ще поддържате
близки контакти с клиентите си и ще затвърдите доверието им към себе си.

Предимствата на имейл маркетинга са, че той е:

- евтин за реализация,
- интерактивен е,
- резултатът при него е почти моментален, като едно съобщение се изпраща до много клиенти наведнъж,
и не е нужно клиентите да откриват сами уебсайта Ви и информация за Вас, а им се предоставя наготово

5. SEM

SEM или така наречените търсещи машини е основен канал за разширяване на продажбите. Един от основните инструменти, които
ползваме е Google Adwords при търсене. Ние оптимизираме всички елементи на кампаниите, за да постигнем максимална ефективност.
Чрез добра оптимизация и добре насочена реклама на ключовите думи можем да достигнем точно до клиентите, които правят
първата крачка към закупуване.